KDO SMO

Skupina »Bejž če vejdš« je ob tragičnih dogodkih v Posočju prvič strnila vrste 25 prijateljev v humanitarne namene. Ker smo v skupini povezani ljudje različnih poklicev, ki znamo marsikatero delo opraviti sami, se je že takrat naša pomoč nekoliko razlikovala od drugih humanitarnih akcij, saj nismo prispevali le finančnih sredstev, ampak predvsem svoje delo in svoj čas. Občutek hvaležnosti družine iz Drežniške Ravni pod Krnom, ki smo ji postavili streho, in prisrčen stisk roke ob našem odhodu, nas je le še spodbudil, da neposredna oblika pomoči postane praksa naše skupine. Zastavili smo si, da postane humanitarna akcija »STREHA NAD GLAVO« naše poslanstvo.

Z brezplačno opravljenim delom in materialom, ki ga skušamo zagotoviti s prispevki, donacijami in drugače zbranim sredstvi, zagotavljamo tistim, ki so potrebni pomoči, svetlejši jutri v toplem zavetju doma pod novo streho. Stroške potovanja in nastanitve v času izvedbe akcije plača vsak udeleženec sam. Zagotavljamo in ponosni smo, da se vsa zbrana sredstva dejansko porabijo za namen (material) posamezne akcije.